Parat har tatt ut 21 medlemmer i Flytanking AS i streik fra og med lørdag. Streikeuttakene så langt vil ikke gi direkte konsekvenser på Oslo Lufthavn, og her vil driften gå som normalt gjennom helgen og kommende uke.

Kristian Løksa (Avinor)

Kristian Løksa (Avinor)

– Streiken gir redusert kapasitet på utvalgte lufthavner, men vi regner med at flyselskapene vil legge opp sine ruter slik at de tanker flyene sine ved andre lufthavner, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Eventuell opptrapping onsdag

Det er varslet opptrapping av en eventuell streik i forbindelse med forhandling av oljetransportavtalen med virkning fra onsdag 29.06.2016. Ved denne opptrappingen vil kapasiteten ved bli ytterligere redusert ved Flesland, Stavanger og Tromsø, i tillegg til at Bodø berøres.

Det vil under streiken være beredskap for fueling av ambulanse- og redningsflygninger, slik at disse ikke blir berørt.

Les også: Ny streik rammer flytrafikken 

Se flere tidligere saker om flystreiker HER 

Kommentarer