Fagforeningen Junit har sendt ut streikevarsel for sine medlemmer på fire norske flyplasser: Bergen, Bodø, Stavanger og Trondheim. Dersom man ikke blir enige om en ny avtale vil rundt 200 bakkeansatte gå ut i streik fra søndag 5. februar.

Medlemmene i fagforeningen Junit (tidligere Luftfartens Funksjonærforening -LFF) forkastet i en ur-avstemning den 3. januar forslaget til en ny tariffavtale (Luftfartsavtalen). Årsaken skal ha vært misnøye med lønnsnivået.

Det ble avholdt ett nytt forhandlingsmøte med NHO luftfart den 18. januar. Da man heller ikke her ble enige sendte Junit ut plassoppsigelser for knapt 500 medlemmer som omfattes av Luftfartsavtalen.

Meklingen mellom Junit og NHO Luftfart er berammet til lørdag 4. februar. Dersom man ikke blir enige kan det bli streik fra søndag 5. februar.

Første streikeuttak vil omfatte rundt 200 Junit-medlemmer innen bakketjenestene, service og operative funksjoner, frakt, salg og administrasjon på lufthavnene i Bergen, Bodø, Stavanger og Trondheim, skriver e24.

Junit sine nettsider finner du HER

Flere nyheter om flystreiker finner du HER

 

 

Kommentarer