Hvis en strejke og lockout af offentlige ansatte bliver en realitet, kan det i visse tilfælde resultere i, at planlagte ferier må aflyses.

Flybilletterne er bestilt, hotellet er booket og kufferten er pakket. Men hvad sker der med en planlagt ferie, hvis man som lønmodtager bliver ramt af strejke eller lockout? Svaret afhænger ifølge advokat Michael Klejs Pedersen af, om der ifølge overenskomsten er tale om en lovlig eller ulovlig konflikt:

- Ifølge ferieloven er en overenskomstmæssig, og dermed lovlig, konflikt en feriehindring, siger Michael Klejs Pedersen i advokatselskabet Delacour.

Det vil sige, at en lønmodtager der deltager i en konflikt, når den planlagte ferie begynder, ikke kan holde ferien. Det samme gør sig gældende hvis konflikten og ferien begynder på samme tidspunkt.

I den situation har lønmodtageren flere muligheder:

- Når en konflikt hindrer en ferie, er det hele den planlagte ferie der aflyses. Lønmodtageren har i stedet tre muligheder: Han eller hun kan holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret, efter at konflikten er afsluttet. Vedkommende kan også vælge at få udbetalt feriepenge uden afholdelse af ferie. Endelig kan ferien blive overført til næste ferieår. Alle tre tilfælde kræver dog, at de almindelige betingelser i ferieloven i øvrigt er opfyldt, forklarer Michael Klejs Pedersen.

Starttidspunkt for ferie og konflikt

Hvis en lønmodtager er i gang med at holde ferie, når konflikten starter, skal ferien afholdes som planlagt. Lønmodtageren har derfor ikke ret til erstatningsferie. Men hvornår er en ferie – og en konflikt – officielt i gang?

- En ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, siger Michael Klejs Pedersen.

- En varslet lovlig konflikt starter derimod normalt kl. 00.00, medmindre andet fremgår af konfliktvarslet.

I praksis betyder det at en lønmodtager, der eksempelvis går hjem fra arbejde fredag eftermiddag, og som skulle begynde sin ferie mandag kl. 8.00, hvor arbejdstiden normalt ville være begyndt, vil blive omfattet af en konflikt, som starter natten mellem søndag og mandag kl. 00.00.

- På det tidspunkt hvor ferien skulle begynde, deltager lønmodtageren i konflikten og kan derfor ikke påbegynde sin ferie, siger Michael Klejs Pedersen.

En overenskomststridig og dermed ulovlig konflikt er ikke en feriehindring. Her kan lønmodtageren afholde ferie som planlagt, uanset om konflikten starter før eller efter feriens start.

Optjening af ferie ved konflikt

Fra et ansættelsesretligt udgangspunkt bliver ansættelsesforholdet under en konflikt afbrudt. Det betyder at konfliktramte lønmodtagere ikke optjener ret til betalt ferie i de perioder, hvor de deltager i strejke og lockout. Dog er der undtagelser:

- Det er helt almindeligt at der etableres nødberedskab på det offentlige område under konflikten, fx på sygehuse, plejehjem m.v., forklarer Michael Klejs Pedersen.

– Til at udføre det arbejde udpeges lønmodtagere, som ellers er omfattet af konflikten. De lønmodtagere vil optjene ret til betalt ferie under konflikten i det omfang de er på arbejde.

Reglerne om afholdelse af ferie i forbindelse med konflikt (strejke eller lockout) er nærmere reguleret i ferieloven.

kilde: delacour.dk

Kommentarer