– Vi ønsket å jobbe målrettet, mer strategisk og smartere med reisemålsutviklingen vår: Ta vare på naturen, samfunn, landskap og sosiale verdier som grunnlag for å styrke næringa og destinasjonen sin konkurranse- og attraksjonskraft, sier Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst AS.

Laila Stene - Suldal Vekst AS
Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst AS. (Foto: Suldal Vekst)

Selskapet Laila Stene leder har rollen som reiselivets destinasjonsledelse i Suldal kommune. De har vært prosjekteier – og ledet prosessen med å få Suldal godkjent av Merkeordningen bærekraftige reisemål.

– Dette er fantastisk! En bekreftelse på at vi er på rett veg. Det oppmuntrer, inspirerer, og betyr en tydelig retning på reisemålsutviklingen vår – og for alle de flotte bedriftene våre og alle som eier, leder og jobber i dem. Merket sender viktige budskap til både oss som bor og jobber her og ikke minst til de som besøker oss. Og så forplikter det! – konstaterer en glad prosjektleder.

Merket er nå tildelt destinasjonen for de neste tre årene. Etter det må Suldal kommune resertfiseres, dersom de ønsker å fortsatt beholde merket og de forpliktelsene det innebærer.

Sertifiseringsordningen eies av Innovasjon Norge, og kravene man jobber etter er internasjonalt godkjent gjennom Global Sustainable Tourism Council, en global organisasjon som godkjenner standarder og sertifiseringsorgan i reiselivet.

Bente Bratland Holm (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)

– Vi gratulerer Suldal med vel gjennomført prosess og et høyst fortjent merke som bærekraftig reisemål. De har gjort en svært grundig jobb og bestått kravene med glans. Vi ønsker lykke til med den videre utviklingen av reisemålet – og oppfølgingen av grunnlaget som merket nå har gitt, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

God forankring

Med seg for å drive fram prosessen har Suldal Vekst hatt reiselivsnæringen, Suldal Næringsforening og Suldal kommune.

– Prosessen har tatt noe lenger tid enn vi tenkte, men vi har fått gjort en god jobb med blant annet forankring og analysearbeid, forteller Laila Steine.

– Det er gjort en rekke analyser og undersøkelser i prosjektfasen. Mange har bidratt for at vi skal få kunnskap om hvem gjestene er, hvor de kommer fra og hvorfor de er her og ikke minst kunnskap om hvordan opplever å være på besøk her. Det har mye å si for hvordan vi kommuniserer arbeidet vårt, og for videre produkt- og markedstenkning for næringen. Gjestefortellingene våre gjør fokuset på kundeverdi og opplevd kvalitet tydeligere. Fakta og tall om hva næringen betyr både økonomisk og for omdømmet til Suldal danner gode grunnlag for videre arbeid, sier hun.

Sand - Suldal - Ryfylke - Rogaland
Sand er hovedsenteret i Suldal kommune. (Foto: Lise Bjelland – VisitSuldal)

Lang historie som reiselivskommune

Ryfylkekommunen har en lang reiselivshistorie. Faktisk gikk den aller første organiserte pakkereisen fra England til Norge gjennom Suldal – organisert og pakket av Thomas Cook. Da, som nå, var opplevelser knyttet til natur, kultur, historie og menneskene det viktigste innholdet i reiselivsproduktet.

– Bærekraft og framtid har vært sentralt i planer og strategier for hele Suldals-samfunnet – også for reisemålsutviklingen. Å ta vare på naturen, kulturen og de verdiene som er i bygdene våre og vise dette fram til gjestene våre, er en grunnholdning som har stått fast i generasjoner, og perspektivet er langsiktig, forteller Steine.

Se liste over destinasjoner som er merket som bærekraftige HER (Lenke til Visitnorway.com)

Kommentarer