Innovasjon Norge har tildelt Suldal i Ryfylke Merket for bærekraftig reisemål. Selv i en tid med dramatiske endringer for reiselivsnæringen fortsetter flere reisemål med langsiktig arbeid for økt bærekraft.

Sand - Sandsfjorden - Suldal - Ryfylke - Bærekraftig reisemål - Visit Norway
Tettstedet Sand er kommunesenteret i Suldal. (Foto Lise Bjelland, VisitSuldal)

– Vi gratulerer Suldal med Merket for bærekraftig reisemål. De har vært gjennom en lang og grundig prosess der de gjennom et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger har jobbet for en samlende og god reiselivsutvikling. Til tross for at det er en ekstrem tid for reiselivet er det gledelig å se at reisemål satser fullt på å utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Det er bra for lokalbefolkningen, for reisemålene selv, for miljøet, og for gjestene. Slik styrkes næringen i konkurransen om stadig mer bevisste turister, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)

Lofoten fikk også tildelt merket. De to reisemålene skulle ha møtt næringsminister Iselin Nybø i Oslo og fått hvert sitt diplom for oppnådd milepæl, men dette måtte utsettes på grunn av smittesituasjonen.

Les også: Godkjent som bærekraftig reisemål

Merkeordningen er et verktøy for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Prosessen frem mot første godkjenning tar cirka to år, deretter må reisemålet fortsette målinger og god styring, og hvert tredje år må reisemålet godkjennes på nytt.

Les også: Suldal kommune godkjent av Merkeordningen bærekraftig reisemål (juli 2020)

Riktig for Suldal

– Dette er fantastisk! En bekreftelse på at vi er på rett veg. Merket kjennes riktig ut og også på en måte kjent for Suldal. Det oppmuntrer, inspirerer, og betyr en tydelig retning på reisemålsutviklingen vår og for alle de flotte bedriftene våre og alle som eier, leder og jobber i dem. Merket sender viktige budskap til både oss som bor og jobber her og ikke minst til de som besøker oss. Og så forplikter det! Det konstaterer prosjektleder Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst.

Laila Stene - Suldal Vekst AS
Laila Steine, daglig leder i Suldal Vekst AS. (Foto: Suldal Vekst/Privat)

Suldal Vekst har hatt med seg reiselivsnæringen, Suldal Næringsforening og Suldal kommune for å drive fram prosessen. Kommunen har en lang reiselivshistorie og ønsker å jobbe mer målrettet, mer strategisk og smartere med reisemålsutviklingen.

– Reiselivsnæringa gir store ringvirkninger i kommunen og området vårt, og vi ønsket et tydeligere strategisk fokus på bærekraft – ikke bare for reiselivsnæringa, men også for hele næringslivet og regionen rundt, sier Steine.

Les mer om Suldal HER – og om Visit Norway HER

Fakta om ordningen:

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål på.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Se liste over destinasjoner som er merket som bærekraftige HER (Lenke til Visitnorway.com)

Kommentarer