Det danske flyselskapet Sun-Air kan presentere sitt 42. år på rad med overskudd, noe som er unikt i ellers en presset luftfartsnæring.

Dornier 328Jet (Sun-Air er verdens største operatør av denne flytypen) og Hawker 4000 business jet side om side i hangaren ved hovedkontoret i Billund (foto: ©otoerres)

Luftfarten er under press i disse tider. Økende CO2-kvoter, avgifter og en stigende dollar gjør det stadig vanskeligere for flyselskapene å holde nok luft under vingene, for ikke si presentere overskudd.

Det har danske Sun-Air klart og da regnskapsåret 2018/19 presentert kan selskapets toppsjef Kristoffer Sundberg presentere overskudd nr. 42 på rad siden oppstarten i 1978-79.

Kabin Hawker 4000 business jet (foto: ©otoerres)

– Sun-Airs regnskabsår 2018/19 er ganske acceptabelt, forholdene i branchen taget i betraktning. Det er klart, at det kan mærkes, når CO2-kvoterne er steget med 18 % i forhold til sidste år og dollaren stiger med 6 %, men vi er stensikre på, at vores strategi er den riktige, og det kan også ses i dette års flotte overskud. Helt konkret, har Sun-Air præsteret en nettoomsætning på over 491 millioner kroner og et resultat efter skatt på lidt over 9.3 millioner kroner. Altså en betydelig forbedring fra sidste års resultat, der lød på henholdsvis 465 millioner og 5.2 millioner kroner efter skat, sier Kristoffer Sundberg, adm. direktør i Sun-Air.

Sun-Air Aviation Group vil fremover satse å fortsette de siste års bevist suksessfylte strategi. Selskapet har vært heldige med å finne forholdsvis små nisjer, som de til gjengjeld har fått nyttet fullt ut.

Eksempelvis er det snart 25 år lange rutesamarbeidet med British Airways fortsatt i vekst. I 2018/19 førte det til tre nye ruter fra tyske flyplasser: Friedrichshafen – Hamburg, Friedrichshafen – Toulouse og Bremen – Toulouse.

Sun-Air har i regnskapsåret 2018/19 åpnet tre nye ruter fra tyske flyplasser. To av rutene går til Touluse i Frankrike. Her fra en ruteåpning i Bodensee-Airport Friedrichshafen (foto: allan jespersen)

Underselskapet JoinJet har fortsattt suksesssen med fokus på konseptet “boutique private jet oplevelse”. Her det skapt et sterkt brand i en ellers nokså uensartet bransje. Dette mye takket være profesjonalisme, punktlighet, varme og personlig service.

Ambulanseflysegmentet ble i 2018/19 en egen forretningsenhet under sitt eget nye brand: SmuuthCare.

Sun-Airs ambulansevirksomhet operer under brandet SmuuthCare (foto: ©otoerres)

Les også: Sun-Air leverer sit 41. år med plus på bundlinjen og styrker sin Corporate Identity (februar 2019)

Sun-Air har også omstrukturert flåten i 2018/19. Inn er kommet enda en Hawker 4000, mens ut enkelte fly og forskjellige reservedeler har gått ut.

Hawker 4000 business jet i Sun-Airs hovedhangar i Billund lufthavn (foto: ©otoerres)

Det betyr en mere ensartet, samt lettere og mere mobil flåte, noe som skal være med på å gjøre 2019/20 til enda et godt år for selskapet , forteller Kristoffer Sundberg.

– Vi vil være tro mot vores mission, nemlig First Class for everyone, leveret med et smil, for det er her vi diferentierer os. 2018/18 har været et benhårdt år med fluktuerende brændstofpriser, valuta og ikke mindst stigende CO2-kvotepris. Vi har dor fuld tiltro til vores strategi, og forventer at 2019/20 bliver lige så godt som sidste år, sier Kristoffer Sundberg.

Sun-Air Aviation Group omfatter følgende selskaper/forretningsområder:
Sun-Air (ruteflyvning), Sun-Air Technic (flyvedlikehold og reservedeler), JoinJet (VIP og ad-hoc charter) og SmuuthCare (ambulanseflyvning).

Flere saker om Sun-Air finner du HER

Kommentarer