– Vi har under 10 år varit Sundsvallsregionens egna flygbolag och vår ambition är att växa i takt med regionens behov. Under året som gått har vi mött den ökande efterfrågan genom att öka kapaciteten med 10 % fler stolar på marknaden, säger Eva Nyh Hederberg, chef för Sundsvallsflyg.

Eva Nyh Hederberg är chef för Sundsvallsflyg (sundsvallsflyg.se)

Eva Nyh Hederberg är chef för Sundsvallsflyg (sundsvallsflyg.se)

Under rekordåret 2014 hade Sundsvallsflyg 6500 fler gäster ombord jämfört med än året innan. Sundsvallsflyg är efter sina 10 år på marknaden en etablerad aktör och idag väljer 30 % av flygresenärerna Sundsvallsflyg på sträckan Sundsvall-Stockholm

– Den svenska inrikesmarknaden är tuff så det är det starkt av oss att växa i antal passagerare och även ta marknadsandelar. Den positiva responsen från marknaden ser vi som ett kvitto på att våra gäster uppskattar vårt koncept. Att vi stärker vår position i regionen är vi mycket stolta över, säger Eva Nyh Hederberg.

Ett viktigt fokusområde under 2014 har varit att underlätta för transferresenärer i det gemensamma linjenätet med systerbolagen inom Sverigeflyg och Malmö Aviation. Tillsammans har bolagen 12 destinationer i Sverige som knyts samman på Bromma flygplats. Under året som gått har bolagens tidtabeller justerats vilket skapat ännu fler attraktiva bytesmöjligheter med transfertider ner till 15 minuter.

— Bromma är en fantastisk flygplats i sin litenhet med sina enkla flöden och geografiska närhet till centrala Stockholm. Var 3:e Sundsvallsresenär väljer att flyga vidare från Bromma flygplats ut i landet, framför allt till Göteborg och Malmö som är populära slutdestinationer. Brommas enkelhet i kombination med våra justerade tidtabeller gör flygplatsen till den mest effektiva transferflygplatsen i Sverige, avslutar Eva.

Kommentarer