Antall passasjerer på Avinors lufthavner sank i juni med 0,7 prosent til 4,9 millioner passasjerer. Passasjertrafikken innenlands ble redusert med én prosent, mens trafikken til og fra utlandet er uendret, sammenlignet med fjoråret.

Sterk vekst i Bodø

Gurli Høeg Ulverud (avinor.no)

Gurli Høeg Ulverud (avinor.no)

Blant de største lufthavnene var passasjerveksten sterkest på Bodø lufthavn, med 4,1 prosent økning. Også Oslo Lufthavn og Trondheim lufthavn Værnes hadde vekst i trafikken, med henholdsvis 1,7 og 1,3 prosent.

I Bergen og Stavanger fortsetter nedgangen, spesielt på offshoretrafikken. Bergen lufthavn Flesland har en nedgang på 1,9 prosent, mens Stavanger lufthavn Sola har en nedgang på ni prosent.

Spania og Danmark øker mest, sterk tilbakegang for Tyrkia som reisemål

Blant de største markedene økte trafikken mest til Spania (11 %) og Danmark (5 %), mens Tyrkia (-37 %) og Tyskland (-10 %) hadde tilbakegang.

– Nedgangen i trafikken til Tyrkia henger nok sammen med urolighetene i landet den siste tiden. Mye kan tyde på at passasjerene velger andre reisemål. Når det gjelder nedgangen til Tyskland skyldes dette hovedsakelig at Lufthansa har stanset ruten fra Frankfurt til Stavanger, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Hellas, Italia, Kroatia og Bulgaria hatt en også hatt god vekst i juni.

Norwegians nye rute til Boston medvirket sterkt til at USA-trafikken økte med fem prosent i juni.
Økning første halvår 2016

I første halvår 2016 har passasjertrafikken ved Avinors lufthavner økt med 1,6 prosent til nær 25 millioner passasjerer. I samme periode har antall flybevegelser sunket 2 prosent. Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim har hatt fremgang, mens trafikken har sunket i Stavanger og Bergen.

– 1. juni ble passasjeravgiften innført, og det kan være at den vil legge en demper på veksten. Dette er det imidlertid litt for tidlig å si noe sikkert om nå, avslutter Ulverud.

Kommentarer