Avinor fortsetter arbeidet med å redusere kostnadene etter et resultat på minus 46 millioner kroner i første kvartal. Driftsinntektene var 2.587 millioner kroner i årets tre første måneder mot 2.509 i tilsvarende periode i 2018. Resultat etter skatt var på minus 46 millioner kroner mot minus 36 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018.

Avinors hovedflyplass Oslo lufthavn Gardermoen (©otoerres)

– Første kvartal er vanligvis et svakt kvartal i luftfartsbransjen, og i år er intet unntak. Det understreker viktigheten av å fortsette vårt arbeid med å kutte kostnader og effektivisere driften ytterligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I tråd med forventningene fra eier, Samferdselsdepartementet, om «mer samferdsel for hver krone», gjennomfører Avinor et kostnadsreduksjonsprogram. Det innbefatter initiativer for kostnadsreduksjon både innenfor drift og administrasjon.

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

– Selskapet skal være en konkurransedyktig og foretrukken leverandør i et mer konkurranseutsatt marked, og vil videreføre arbeidet med å gjennomføre nødvendige tilpasninger for å nå dette målet. Samtidig som vi reduserer kostnadene, skal vi ha fokus på sikker og effektiv drift, og fortsette arbeidet med å gi de reisende en best mulig opplevelse, sier konsernsjefen.

Konkurranse gir kostnadskutt

I Stortingsmeldingen om Avinor som ble vedtatt av Stortinget i 2017, fremkommer det at Avinor skal konkurranseutsette tårntjenester. Målet er rimeligere og/eller bedre tjenester.

Som en konsekvens av dette ble det i fjor lyst ut konkurranse om flysikringskontrakter i Ålesund og Kristiansand. I februar besluttet Avinors konsernstyre å tildele en 5-årskontrakt til spanske Saerco. Dette gir en årlig innsparing for Avinor på ca. 15 millioner kroner.

Les også: Spanske Saerco vant anbudskampen om tårntjenester ved lufthavnene i Kristiansand og Ålesund (februar 2019)

God på kundeservice

Den internasjonale bransjeorganisasjonen for lufthavner, ACI, kåret i mars Oslo lufthavn og Bergen lufthavn til Europas beste på kundeservice i hver sin kategori. Bergen vant også prisen for den flyplassen med størst fremgang på kundeservice i 2018.

Flere saker om Avinor finner du HER

Kommentarer