Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att antal bostadsaffärer fortsätter att öka i landet under första kvartalet 2019. Bostadsköp från utländska köpare minskar dock något och antal köp av svenskar minskar med hela 34 % jämfört med första kvartalet 2018. Svenskar halkar nu ner till nionde största köpargrupp i Spanien.

Från El Faro på Gran Alacant mellan Alicante och Santa Pola (©otoerres)

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 14 maj 2019 byter 133 860 bostäder ägare i Spanien under det första kvartalet 2019, en ökning av antalet transaktioner med 3,8 % jämfört med samma period 2018. Samtidigt minskar den utländska efterfrågan med 3,0 % under kvartalet jämfört med samma period 2018. 

Lägst antal köp av svenskar sedan 2015

Även den svenska efterfrågan mattas: 727 köp av svenskar registreras under kvartalet vilket är en minskning med 34,3 % jämfört med samma period 2018 och den lägsta kvartalssiffran sedan 2015. På tolv månader är minskningen 16,4 % jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

– Som väntat minskar antalet svenska köp även under första kvartalet. Fastighetsbyrån genomförde nyligen en undersökning som visar på svenskens konjunkturoro, och hur man väljer att dra in på lyxkonsumtion. Detta parat med en fortsatt svag krona påverkar givetvis och det handlar om en naturlig cyklisk nedgång. Pendeln svänger fram och tillbaka. I sammanhanget ska man också komma ihåg att den svenska efterfrågan tiodubblats under den senaste tioårsperioden, och fortfarande är det hundratals svenskar som varje månad förverkligar drömmen om ett boende under solen, säger Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån Utland.

Daniel Nilsson (fastighetsbyran.se)

På tolv månader ökar utländska köp med 3,2 % vilket är ytterligare en avmattning i tillväxttakten. Fortsatt koncentreras den utländska efterfrågan till kusterna och öarna i jakt på “sol y playa”.

Fyra av tio bostadsköpare på Costa Blanca är fortsatt utländsk, och knappt var tredje på Costa del Sol och Mallorca. Även om efterfrågan från Storbritannien dämpats är den fortsatt starkast (13,8 % av totala utländska köp), följt av Frankrike (7,6 %), och Tyskland (6,9 %). Svensk efterfrågan halkar nu ner till nionde plats.

Brexit påverkar hela kustmarknaden

Britterna leder också den föga smickrande statistiken över de utländska fastighetsägare som fått sina bostäder återtagna av långivande bank som skuldsanering. Ingen annan nordeuropeisk grupp finns bland de tjugo första i Registradores rapport.

– Sannolikt ligger “the B-word”, det noaord som britterna själva använder, bakom såväl en dämpning i den brittiska efterfrågan som en ökad finansiell press på de britter som redan äger boende i Spanien. Och då britterna utgör en så betydande andel får det effekter på hela kustmarknaden. Mot denna bakgrund förväntar vi oss ytterligare avmattning i den utländska tillväxten under 2019, säger Daniel Nilsson.

Flera relaterade nyheter finns HÄR

Kommentarer