Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att antal bostadsaffärer minskar i landet, vilket är ett trendbrott på den stigande kurvan sedan 2015. Bostadsköp från utländska köpare minskar också och antal köp av svenskar minskar med 6 procent under Q4 jämfört med Q3. Under hela 2019 köpte 2806 svenskar bostad i Spanien vilket är en minskning med 25,9 procent jämfört med 2018.

Los Arqueros på Costa del Sol – en mil vest för Marbella (©otoerres)

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 12 februari 2020 minskar antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under fjärde kvartalet 2019 med 2,3 % jämfört med samma period 2018. 117 387 bostäder byter ägare under kvartalet. För helåret 2019 når antalet transaktioner precis över halvmiljonen (503 875 stycken), en minskning med 2,5 % jämfört med 2018.

Andel köp av personer från andra länder är fortfarande betydande och utgör 12,5 % av hela marknaden. Samtidigt minskar antal utländska köp med 2,0 % under kvartalet och med 3,8 % på tolv månader. Framförallt är det nordeuropeisk efterfrågan som minskar under 2019 – den brittiska med 14,0 % och den tyska med 8,2 %.

– Rent generellt pressas efterfrågan på bostadsinvesteringar i Spanien ned av politisk och ekonomisk oro, såväl i Spanien som i Storbritannien och Tyskland. Britterna påverkas såklart av Brexit. För svenskar påverkar även den svaga kronan de senaste åren som förklarar den ännu större minskningen, säger Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån Utland.

Svenska köp minskar under Q4 och 2019

698 köp av svenskar registreras under kvartalet. Det är en minskning med 6 % jämfört med Q3 och med 8,7 % jämfört med Q4 2018. Totalt under 2019 registreras 2 806 svenska köp, vilket är en minskning med 25,9 % jämfört med 2018 och i nivå med 2015.

– Antal köp av svenskar i Spanien har bottnat på runt 700 köp under de senaste sex kvartalen. Under senare delen av hösten noterar vi dock ett kraftigt ökande svenskt intresse igen. Under inledningen av 2020 ökar även antalet förfrågningar med 49 procent jämfört med samma period förra året. Efter två år med minskande efterfrågan anar vi ett trendbrott. Svensken har en historiskt stark relation till Spanien och den svaga kronan verkar få mindre och mindre inflytande, säger Daniel Nilsson.

Flera relaterade nyheter finns HÄR

källa: fastighetsbyrån.se

Kommentarer