Mot bakgrund av ett antal felaktiga påståenden i rapporteringen kring Unionens strejk mot GEC vill Svenska Flygbranschens göra några rättelser.

Svenska Flygbranschens och GECs ambition har sedan förhandlingarna inleddes tidigare i vintras varit att teckna kollektivavtal för kabinpersonal anställd i företaget. Av Unionen påstås felaktigt att så inte är fallet.

Medlarna har lagt fram förslag om ett sk branschavtal — ett standardavtal för kabinanställda vid företaget. Samma avtal gäller för övriga svenska flygföretag. Till branschavtalet har medlarna erbjudit egna bilagor för att passa företagets verksamhet — exempelvis gällande arbetstidsregler och lön. Samtliga av Svenska Flygbranschens medlemmar har egna bilagor för att passa det egna företaget.

GEC har tackat ja till det första bud med branschavtal medlarna gav som bland annat omfattade högre löner.

Unionen har givit en felaktig bild av lönerna genom att ange månadslön efter skatt exklusive det rörliga tillägg respektive kabinanställd får. Idag är den fasta grundlönen 16 895 kronor, därutöver tillkommer en rörlig del på ca 2000 kronor.

Avtalet omfattar schyssta villkor vad gäller lön, pension och arbetstidsregler — liknande som för övriga på den svenska arbetsmarknaden.

Kommentarer