Det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste er svært interessant for svenske LFV. Derfor har LFV (Air Navigation Services Provider of Sweden) i løpet av høsten etablert et norsk selskap, LFV Norway A/S. — Nå når det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste avreguleres, vil LFV være en nærværende aktør. Med selskapsetableringen viser vi at vi mener alvor med vår satsing i Norge og forenkler vår inntreden på det norske markedet, sier Niclas Gustavsson, som er Chef för Affärsutveckling i LFV.

Niclas Gustavsson (LFV)

Niclas Gustavsson (LFV)

Når det norske markedet nå åpnes etter at Samferdselsdepartementet har vedtatt en tidsplan for avregulering, kommer LFV altså til å være en sterk aktør som kan bidra til å utvikle flyplassenes konkurransekraft og -evne.

LFV har operert utenlands i mer enn 30 år og i drøyt 50 land. Med stor operativ og teknisk kompetanse har LFV bidratt til å utvikle andre lands luftrom og skape forutsetninger for bærekraftig luftfart. Det arbeidet pågår løpende, samtidig som LFV har utvidet sitt tilbud internasjonalt ved også å tilby flytrafikkledelsestjenester.

— Siden 2013 har LFV vært til stede på fem flyplasser i De forente arabiske emirater, der vi har ansvaret for den operative ledelsen. Den største er Abu Dhabi International Airport, en flyplass som i dag er omtrent like stor som Oslo Lufthavn og som vokser raskt. Der har LFV med sin store erfaring med luftromsspørsmål og flyveikonstruksjoner bidratt til å øke landingskapasiteten, et verdifullt og velkomment bidrag til en hurtigvoksende flyplass, sier Niclas Gustavsson.

LFV operer i dag på det konkurranseutsatte svenske markedet som ble avregulert i 2010. Fra Kiruna i nord til Malmö i sør er LFV lokal flytrafikktjenesteleverandør på 23 flyplasser.

— LFV er en helhetsleverandør av ulike flytrafikktjenester. I egen regi eller sammen med våre samarbeidspartnere er vi overbevist om at vi kan utvikle det norske markedet, sier Niclas Gustavsson.

Med oppstarten av Remote Tower Center 21. april i år har LFV revolusjonert forutsetningene for lokal flytrafikktjeneste. Fra en sentral i Sundsvall fjernstyres nå flytrafikken på Örnsköldsvik Airport 15 mil unna.

— Det er et teknisk og operativt konsept som vi ser som særdeles interessant også for det norske markedet med det store antallet mindre og avsidesliggende flyplasser. Det øker både fleksibiliteten og sikkerheten på flyplassene, sier Niclas Gustavsson.

Les også: Sverige først i verden med fjernstyrt flygeledelse

Fakta om LFV

  • LFV tilbyr flytrafikkledelse og flytrafikktjenester og tjenester relatert til disse nasjonalt og internasjonalt.
  • LFV er med og utvikler det europeiske luftrommet gjennom samarbeid i ulike allianser og organisasjoner.
  • LFV utvikler nye tjenester og operative konsepter for å møte økte krav til kapasitet, tilgjengelighet og bærekraft. Med oppstarten av fjernstyrt flytrafikkledelse i Örnsköldsvik i april skrev LFV svensk industrihistorie.
  • LFV har 1 200 ansatte og en årsomsetning på 2,6 MSEK.

Kommentarer