Svensk Pilotförenings strejkvarsel mot företaget GEC som träder ikraft 25 februari besvaras nu av arbetsgivarna med en lockout som en konsekvens av SPFs varsel. Samtidigt menar arbetsgivarna att konflikten är onödig och kan undvikas om facket väljer förhandling istället för strejk.

Efter Svensk Pilotförenings utökade varsel i måndags väljer Svenska Flygbranschen nu att varsla SPFs medlemmar i GEC om lockout. SPFs varannandagsstrejk förstör flygprogrammet varför varslet är en konsekvens av SPFs stridsåtgärder.

– Vi hade hellre haft en fortsatt dialog med pilotfacket utan stridsåtgärder hängande över parterna, men är nu tvungna att svara på varslet med en lockout för att minska skadorna för GEC, säger Elisabeth Holming-Schiller, förhandlingschef och tillförordnad vd för Svenska Flygbranschen i ett pressmedelande.

GEC har verkat i Sverige sedan oktober 2015. Bolaget har i enlighet med den svenska modellen initierat en dialog med Svensk Pilotförening, SPF, om tecknande av kollektivavtal. GEC är sedan i måndags utsatta för en nyanställnings- och övertidsblokad.

SPF har utökat varslet till att omfatta partiell arbetsnedläggelse samt en blockad mot att äta måltid ombord på flygplanen som ersättning för matrast. Stridsåtgärderna träder i kraft den 25 februari om parterna inte har kommit fram till en lösning.

– Vi vill teckna kollektivavtal enligt den svenska modellen och en konflikt gynnar ingen av parterna. Vi hoppas med medlarnas hjälp att kunna nå en överenskommelse innan våra respektive varsel utlöses, säger Elisabeth Holming-Schiller.

GEC anställer piloter och kabinpersonal för företaget Flybe som i sin tur är upphandlade av SAS för att flyga vissa sträckor. GEC erbjuder heltidsanställningar till marknadsmässiga löner och har en tydligt uttryckt en vilja och tagit initiativ till — i enlighet med den svenska modellen — att teckna kollektivavtal.

Kommentarer