Remote Tower Services, RTS tok tirsdag den 21. april over flygeledelsen på Örnsköldsvik flyplass i Sverige. I løpet av den første dagen har flyene tatt av og landet ved hjelp av flygeledelse fra Remote Tower Center i Sundsvall. LFV og Saab har sammen utviklet de operative og tekniske løsningene for fjernstyrt flygeledelse. Det er første gang i verden som flygeledelse gjøres  fjernstyrt. Etter ti års utviklingsarbeid er LFV og Saab først i verden med å lansere Remote Tower Services.

— Remote Tower Services er et utviklingsprosjekt som vi er svært stolte av. Som første aktør i verden har vi fått operativ godkjenning, og det er stor interesse hos kundene våre i Sverige og rundt om i verden. RTS er en viktig tjeneste og service å tilby for oss og våre partnere. Det gir oss et visst utviklingsforsprang og stor konkurransedyktighet, sier LFVs generaldirektør Olle Sundin.

— Vi ser stor interesse fra både små og store flyplasser som har behov for Remote Tower Services, for å møte de utfordringene som flyplassene står overfor. Systemet bidrar til større effektivitet, og dagens start er en begynnelse på en spennende utvikling der Saab har mye å by på, sier Håkan Buskhe, administrerende direktør og konsernsjef i Saab.

Remote Tower Services innebærer at kameraer og sensorer på en flyplass sender signaler i sanntid til en flygeledersentral. Der ser man på TV-skjermer trafikken på landingsbanene til den fjernstyrte flyplassen. Ved hjelp av teknologien ledes flytrafikken på samme måte som i tradisjonelle tårn.

Den 31. oktober 2014 fikk LFV operativ godkjenning av Transportstyrelsen for fjernstyrte tårn. Beskjeden betydde at LFVs løsning for lokal flygeledelse på avstand var godkjent fra et sikkerhetssynspunkt og klar til å tas i bruk.

Örnsköldsvik flyplass er nå verdens første fjernstyrte flyplass. Planen er at Sundsvall-Timrå flyplass og Linköping flyplass skal bli nummer to og tre.

  • LFV tilbyr flygeledelse og flytrafikktjenester samt tjenester relatert til disse nasjonalt og internasjonalt.
  • LFV deltar i utviklingen av det europeiske luftrommet gjennom samarbeid i forskjellige allianser og organisasjoner.
  • LFV utvikler nye tjenester og operative konsepter for å oppfylle økte krav til kapasitet, tilgjengelighet og bærekraft.

Saab forsyner det globale markedet med verdensledende produkter, tjenester og løsninger som omfatter alt fra militært forsvar til sivil sikkerhet. Saab har virksomhet og medarbeidere på alle kontinenter og utvikler, tilpasser og forbedrer kontinuerlig ny teknologi for å dekke kundenes skiftende behov.

Kommentarer