Två av tre använder säkerhetsbältet när de reser med expressbuss, och endast 6 procent spänner aldrig fast sig. Siffrorna kan jämföras med att 95 procent använder bältet när de åker bil. Det visar den första undersökningen i Sverige om bältesanvändning på expressbuss.

(swebus.se)

(swebus.se)

Sedan 1 januari 1999 är det lag på att alla som åker med en buss där det finns säkerhetsbälte ska använda bältet under hela färden. Swebus är Sveriges ledande expressbussföretag och har sedan 2001 säkerhetsbälte ombord på alla sina bussar. I sitt säkerhetsarbete har Swebus nu kartlagt bältesanvändningen ombord på bussarna.

Undersökningen visar att 66 procent alltid använder bältet ombord på bussen. Endast 6 procent använder aldrig bältet. 28 procent svarar att de använder bältet ibland. Motsvarande siffror när man åker bil är att 95 procent alltid använder bältet, 1 procent aldrig och 4 procent ibland. Det är inga större skillnader mellan män och kvinnor, däremot ökar bältesanvändningen på bussen med ökande ålder.

– Vår kartläggning stämmer med bilden vi har och vi har en känsla av att bältesanvändningen ökar, säger Patrik Wadenhed, trafikchef på Swebus.

– Vi vill att det ska bli lika självklart att använda bältet ombord hos oss som det är när man åker bil.

Bekvämlighet är den vanligaste orsaken till varför resenärerna inte använder säkerhetsbältet. Det är också vanligt att man glömmer bort och av gammal vana låter bli.

Resenärer som inte använder bälte på expressbussen anger följande orsaker:

  • Bekvämare att sitta utan säkerhetsbälte 56 %
  • Glömmer bort det 35 %
  • Av gammal vana låter jag bli 27 %
  • Tar bara av det för att gå på toaletten 18 %
  • Jag vill enkelt kunna röra på mig på bussen 18 %
  • Känns inte viktigt 10 %
  • Visste inte om att det fanns säkerhetsbälte 4 %
  • Annat 6 %

I enkäten fick respondenterna möjlighet att ge kommentarer i fritext. Ur de kommentarerna är det tydligt att det finns en känsla av osårbarhet som gör att vissa väljer bort säkerhetsbältet. De känner sig trygga ombord på bussen i och med att det är stora, moderna fordon med erfarna förare. Och det stämmer att bussen är det säkraste sättet att resa på vägarna.

– Jag tycker att det känns skönt att köra bussen när jag vet att resenärerna är fastspända, säger Tony Svensson, förare på Swebus sedan 1997. Det kan kännas frustrerande att det ibland slarvas med bältet när det är en sådan enkel sak som påverkar allas säkerhet ombord. Jag brukar alltid upplysa resenärerna om att det faktiskt är lag på att använda bältet och det ska jag fortsätta med.

För att öka bältesanvändningen startar Swebus  kampanjen “Kom ihåg bältet på bussen!”

Fakta om undersökningen:

Totalt svarade 1571 resenärer i åldrarna 16 —79 år på enkäten. Undersökningen genomfördes som en digital enkät integrerad i wifi-systemet ombord på Swebus bussar från den 19 december 2014 till och med den 7 januari 2015.

Kommentarer