Swissport har solgt sin 10 prosent  store aksjepost i  SGH – SAS Ground Handling. Det sveitsiske selskapet kjøpte aksjene i 2013 – samtidig med at det ble inngått en intensjonsavtale om full overtakelse av bakkevirksomheten til det skandinaviske flyselskapet.

Det blir ingen Swissport-overtakelse av bakkevirksomheten til SAS. Det kommer frem i flyselskapets rapport for 2. kvartal i regnskapsåret  2014-15. Her står det at man har kjøpt tilbake den 10 store aksjeposten som ble solgt til sveitserne i 2013.  Det var da meningen at Swissport skulle overta hele SGH. Slik gikk det imidlertid ikke. Overtakelsesprosessen ble stadig utsatt (og utsatt igjen)  og tilslutt  gikk  partene fra hverandre.

SAS sier at urimelige krav fra Swissport var årsaken til bruddet, mens det ifølge andre kilder var det de hyppige “faglige mødene”   (det siste fant sted i  begynnelsen av juni 2015) i København  og den sterke motstander fra fagforeningene som tilslutt gav sveitserne “kalde føtter”.

Les også: KØBENHAVN: SAS-ANSATTE TILBAKE PÅ JOBB

SAS inngikk sist uke en avtale med  WGH -Widerøe Ground Handling for bakketjenester på  14 norske flyplasser – DVS alle selskapet flyr på utenom Oslo-Gardermoen.

Les også: WIDERØE OVERTAR DELER AV SAS` BAKKETJENESTER I NORGE

SAS ønsker fortsatt å selge SGH slik det ble vedtatt i spareplanen “4Exellence New Generation” fra november 2012. Selskapet skal være i samtaler med mulige kjøpere i “Ground Handling-bransjen”. Hvilke  det er snakk om er foreløpig en hemmelighet, men de fleste piler og kilder peker mot Aviator som nylig mistet Norwegian som storkunde på de største flyplassene.

Kommentarer