Det er en klar sammenheng mellom Trysils sykkelsatsing og vekst i antall arbeidsplasser og bostedsattraktivitet. Sykkelsatsingen startet i 2014 og siden 2016 har det vært befolkningsvekst hvert eneste år. Det viser en ny rapport fra Telemarksforskning.

På bildet er representanter fra Hedmark fylkeskommune og Trysil samlet: På bildet fra venstre: Johan Söderlund, sommeransvarlig Trysilguidene, Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder Destinasjon Trysil, Thomas Breen, Fylkesråd, Birgit Jensen, ansvarlig for næring i Fylkeskommunen, Johan Persson, ansvarlig for sykkelutleie Sport Lodge`n og Per Gunnar Sveen, Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune. (Foto: Kate Langsethagen/Hedmark fylkeskommune)

Hedmark fylkeskommune har vært sentral i finansieringen av sykkelsatsingen i Trysil, og har ogsåÌŠ bidratt i flere stedsutviklings- og reiselivsprosjekter i kommunen.

– Fylkeskommunen har i oppgave fra staten å være en utviklingsaktør. Dette er et prosjekt som er godt eksempel på offentlig-privat samarbeid der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet, der vi er med og tar en del av risikoen og legger til rette for vekst. Vi har valgt å satse tungt i Trysil. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling. Når man gjør en slik stor bevilgning vil man gjerne se om disse midlene bidrar til å nå målene som er satt utviklingsprosjektet, forteller fylkesråd Thomas Breen.

Breen legger til at det er bakgrunnen for at de bestilte denne evalueringen av sykkelsatsingen i Trysil fra Telemarksforskning.

Positivt skifte

Resultatene fra rapporten ble presentert i Trysil av en fornøyd fylkesråd.

– Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene og det har blitt høyere næringsattraktivitet. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnsmottakere påÌŠ sommerstid. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling. Trysil har også hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre årene, forteller Breen.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen legger til at det er svært gledelig å se satsingen gir resultater.

– Ofte tar det tid før vi ser resultater, men dette er et prosjekt som raskt har gitt positive effekter og der vi ser at i fellesskap kan vi bidra til vekst og utvikling. Det at det nå legges til rette for flere helårsarbeidsplasser ser ut til å være nøkkelen til både økt befolkningstall og vekst for næringslivet, sier Sveen. 

Sykkelprosjektet skaper optimisme i andre næringer

Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene; bransjene aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye.

Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50.000 i antall, fra 2013 — 2018. Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling.

– Sykkelsatsingen i Trysil har vært en stor suksess, sier Breen.

– Jeg tør påstå at satsningen også har skapt en optimisme til å investere i andre aktiviteter. I tillegg ser vi at det er en vekst i flere bransjer, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen.

Nettopp det skyldes felles retning og tett samarbeid, mener Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

– I 2012 vedtok vi en felles reiselivsstrategi, som nettopp løfter frem fellesprosjekter som idrett- og sykkelsatsingen, samt målsettingen om å øke den lokale verdiskapingen i hytteutviklingen og heve bevisstheten om å bruke lokal arbeidskraft. Det er gledelig å se at felles innsats gir resultater, sier Lohne.

Fortsetter sykkelutviklingen

Rapporten understreker at hvis Trysil skal lykkes med videre vekst med sykkel som utviklingsmotor, blir det viktig å fornye seg og stadig kunne tilby nye attraksjoner, slik at omdømmet som sykkeldestinasjon nummer én opprettholdes.

– Vi må ikke tro vi er ferdig nå, påpeker Lohne.

– Dette er bare starten. Skal vi nå de målene vi har satt og skape flere helårs arbeidsplasser og økt tilflytting, må vi fortsette sykkelutviklingen. Det er mange destinasjoner i Skandinavia som har startet liknende prosjekter. Vi må gire opp og sikre at vi opprettholder vår lederposisjon. Nå har vi et veldig godt utgangspunkt til å klare det. 

Les også: Derfor bør du besøke Trysil i sommerTrysil tar sommeren til nye høyder — Sykkelmekkaet i Trysil vokser i rekordfart

Flere saker om Trysil finner du HERFlere relaterte saker finner du HER

Fakta om stisykkelprosjektet

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører utviklet i 2013 en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet fikk navnet Trysil Bike Arena. Planen ble utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet er fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten.

Totalt skisserer masterplanen en utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner. Vi har pr. nå investert for 19 millioner kroner i stisykkelprosjektet. Satsningen er beregnet å gi mellom 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk. 


Kommentarer