Jernbaner

MTR firar 10 år i Sverige

Den 2 november 2009 tog MTR över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Tio år senare har MTR breddat verksamheten till att t ...