Luftfart

Bygger fly med 3D-printer

Enova investerer 7,7 millioner kroner i Norsk Titanium (NTi), som skal produsere titandeler til flyindustrien med egenutviklet 3D-print-tekn ...