Avinor

Mekling i Avinor 16. juni

Lønnsoppgjøret i Avinor har gått til mekling. LO Stat og Spekter møtes 16. juni hos Riksmekleren. Stridens kjerne står om pensjo ...

Fagforeninger

Hotellstreiken opptrappes

Hotell og restaurantstreiken opptrappes fra og med lørdag 30. april. Da går ytterligere 2500 ansatte ved 209 hoteller og restauranter u ...