Avinor

Ansvarlig vekst i norsk luftfart

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 4,1 prosent i 2017. Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent. Økningen ...

Avinor

Viktig for norsk verdiskaping

I 2017 ble det fløyet 185 000 tonn flyfrakt til og fra Oslo lufthavn. Dette er en vekst på 35 prosent sammenlignet med året før. - De st ...