Avinor

Svak oppgang i flytrafikken

Avinor fikk en passasjervekst på 0,3 prosent i mars 2016 sammenlignet med samme måned året før. Utenlandstrafikken økte med hele 6,5 pr ...