Forsikring

Se opp for denne trafikanten

Menn mellom 35 og 54 år står for én av fire sykkelulykker. Det er også de som sykler fortest, ifølge Transportøkonomisk institutt. ...

Alkohol

– Du risikerer økonomisk ruin

I desember 2017 ble 828 bilførere anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Ruspåvirkede sjåfører som er involvert i et uhell, risik ...