Luftfart

Milliardoverskudd for Ryanair

Ryanair fikk et overskudd etter skatt på 867 millioner euro i regnskapsåret 2014-15. Det er en økning på 66 prosent i forhold til for ...