Flyruter

Ny SAS-rute: Oslo – Lakselv

SAS gjør den 17. april comeback på flyruten Oslo - Lakselv etter 17 års fravær. SAS oppfyller dermed et sterkt ønske om en direkterute ...

Covid-19

Widerøe kutter ytterligere

Luftfarten er under press, internasjonalt og i Norge. Antall billettbestillinger er påvirket av et krevende marked og begrenset reiseaktivi ...