Luftfart

Nye flygelederstreiker i Spania

Til Spania i juli ? Da bør du sette kryss for datoene 11. , 12., 25. og 26. juli. Disse dagene er det varslet nye flygelederstreiker i Span ...

Alitalia

Flyvelederstreik i Italia

Det er flyvelederstreik i Italia idag - fredag 20. mars. Streiken omfatter flyvelederne i statlige ENAV som driver 39 flyplasser, melder dan ...

Danmark

Norwegianstreiken mot slutten ?

For første gang er det optimisme å spore i Norwegianforhandlingene. Partene har nærmet seg og signaler tyder på at man kan komme frem ti ...