Danmark

Norwegianstreiken mot slutten ?

For første gang er det optimisme å spore i Norwegianforhandlingene. Partene har nærmet seg og signaler tyder på at man kan komme frem ti ...