Båtliv

Nytt turistfiske-regelverk

Nærings- og fiskeridepartementet har  fastsatt forskrift om turistfiskevirksomheter. Dette er en del av oppfølgingen av høringen i fjo ...

Avinor

Ny støyforskrift til høring

En ny støyforskrift for Oslo Lufthavn kan bety endringer i både inn- og utflygningsmønsteret til Norges hovedflyplass. Forsskriften er nà ...