Bookingstatistikk

Reiselivet i stor vekst

Flåmsbana, The Fjords, Fretheim Hotel og Flåmsbanemuseet viser ein rekordomsetnad i år, og ein auke i talet på besøkande samanlikna med ...