Tog

Ny godskorridor Oslo-Palermo

Det norske jernbanenettet ble denne uken knyttet til en ny godskorridor i Europa. Trafikk- og markedsdirektør Bjørn Kristiansen er ny styr ...