B2B

Nok en rekord for grensehandelen

Ferske tall fra SSB viser at grensehandelen i form av dagsturer nok en gang slår alle rekorder. Ifølge SSB handlet nordmenn for hele 16,3 ...

B2B

Töcksfors Shoppingcenter utvides

Utbyggingen av Töcksfors Shoppingcenter i Sverige er i gang. Kjøpesenteret skal utvides med 9000 kvadratmeter. Estimert åpning blir i på ...

Økonomi

Fortsatt høy grensehandel

Tall fra SSB viser at grensehandelen holdt seg stabilt høyt i 2016 sett under ett. I fjor handlet nordmenn for 13,8 milliarder på dagsture ...