Fagforeninger

Hotellstreiken opptrappes

Hotell og restaurantstreiken opptrappes fra og med lørdag 30. april. Da går ytterligere 2500 ansatte ved 209 hoteller og restauranter u ...