Luftfart

Tåkeproblemer for flytrafikken

Tåken fører mandag morgen til store problemer for flytrafikken i store deler av Europa. Flere flyavganger er innstilt, mens andre er kraft ...