Avinor

Ansvarlig vekst i norsk luftfart

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 4,1 prosent i 2017. Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent. Økningen ...

B2B

Kun 3.4 prosents økning for easyJet

Totalt 6.549.703 passasjerer reiste med easyJet i mars 2018 mot 6.334.753 samme måned året før. Det gir en økning på beskjedne 3.4 pros ...