Luftfart

Ny Lufthansastreik torsdag

Lufthansapilotene har satt fart på streikekarusellen igjen. Den siste 36 -timer lange streiken mandag og tirsdag var ikke før avsluttet f ...