B2B

Reiselivsmelding som viser vei

- Endelig er meldingen her! Og særlig positivt er det at reiselivsbegrepet endelig utvides til å også omfatte kultur, byliv og opplevelse ...