Flyplasser

AF Gruppen bygger på Rygge

AF Gruppen er av AIM Norway innstilt som entreprenør for bygging av F135 AIM Rygge, et nytt og moderne motordepot på Rygge flystasjon i Ø ...