Fagforeninger

Hotellstreik avverget

Det blir ingen hotellstreik. Det er klart etter at partene ble enige i meklingen lørdag morgen, mer enn ti timer på overtid. Parats for ...

Arbeidskonflikt

Busstreiken avsluttet

Torsdag 1. oktober kl. 07:00 kom partene frem til et anbefalt forslag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen ...

Fagforeninger

Hotellstreiken opptrappes

Hotell og restaurantstreiken opptrappes fra og med lørdag 30. april. Da går ytterligere 2500 ansatte ved 209 hoteller og restauranter u ...

Avinor

Færre flyplasser med bedre veier

- Etter hvert som nye veier, broer og tunneler står ferdig vil vi klare oss med noen færre flyplasser. Antallet dagens regionale flyplasse ...