Cruise

Flere skip under norsk flagg

Fra 1. januar 2016 får skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) gå mellom norske havner som en del av en europeisk rute. [captio ...