Luftfart

SAS skriver ramavtal med Poolia

Poolia är en av de leverantörer som SAS valt att samarbeta med kring tjänster för bemanning och rekrytering. Ramavtalet löper under per ...