Avinor

Viktig for norsk verdiskaping

I 2017 ble det fløyet 185 000 tonn flyfrakt til og fra Oslo lufthavn. Dette er en vekst på 35 prosent sammenlignet med året før. - De st ...