Asia

Visit Malaysia Year 2020

2020 er blitt utsett til et spesielt besøksår - "Visit Malaysia 2020", med et uttrykt mål om å nå et nivå på 30 millioner internasjon ...