Luftfart

SAS-overskudd i 2. kvartal

SAS kom ut av 2. kvartal i regnskapsåret 2014/15 med  et overskudd før skatt på 355 millioner svenske kroner. Dette mot et underskudd p ...