Avinor

Roverud til Avinorstyret

Tidligere NSB-direktør Rolf G. Roverud blir nytt styremedlem i Avinor AS. - Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov ...

Anbudskonkurranse

DAT tilbake til Florø

DAT skal igjen fly på Florø - ni år etter at selskapet avsluttet sine flyvninger til Vestlandsbyen, mens Widerøe stakk av med de øvrige ...

Avinor

Avinor får milliardtilskudd

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Både flyselskap og tilknyttede virksomheter mistet inntekter da pan ...

B2B

Knut Sletta ny jernbanedirektør

- Knut Sletta har lang erfaring frå offentleg forvalting, mellom anna frå samferdselssektoren rundt Oslo-området. Denne kompetansen gir h ...