Avinor

Avinor får milliardtilskudd

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. BÃ¥de flyselskap og tilknyttede virksomheter mistet inntekter da pan ...

B2B

Knut Sletta ny jernbanedirektør

- Knut Sletta har lang erfaring frå offentleg forvalting, mellom anna frå samferdselssektoren rundt Oslo-området. Denne kompetansen gir h ...