Avinor

Med Facebook mot økte flyavgifter

Motstanderne av den såkalte "flyseteavgiften" bruker nå Facebook i kampen mot den foreslåtte avgiftsøkningen. FB-siden "Nei til økte fl ...

Luftfart

Parat kritiserer flyseteavgift

Den nye flyseteavgiften som regjeringen nå innfører vil ramme distrikts Norge og virke negativt for norske flyselskaper i konkurranse med ...