B2B

BA halverer på Bergen og Stavanger

British Airways halverer kapasiteten mellom London Heathrow og Vest-Norge. Endringene trer i kraft når vinterprogrammet starter den 30. okt ...

Avinor

Marginal nedgang i flytrafikken

Totalt 4 547 288 passasjerer reiste over Avinors 46 flyplasser i oktober. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med fjoråret. In ...