Luftfart

Ny Lufthansastreik onsdag

Lufthansapilotene går onsdag (18. mars) ut i (nok) en 24 timer lang streik. Arbeidet legges ned like etter midnatt og gjenopptas først klo ...