Avinor

Lufttrafikken tilbake på Fornebu

Gamle SAS Gold Lounge i terminalbygget på Fornebu gjenåpnes for luftfarten. På oppdrag fra Avinor etableres et simulatoranlegg i internas ...